Ystafelloedd y babanod

altMae dwy ystafell fabanod o fewn y feithrinfa, un ar gyfer babanod iau a’r lall I;r rhai hyn. Gallwn gymryd hyd at 12 o blant ar yr un pryd. Yn yr ystafell bellaf mae’r babanod iau sydd a lle I orwedd, rhowlio a chropian. Mae cotiau, pramiau a matiau cysgu iddynt orffwyso a chysgu. Yn yr ystafell arall mae plant ychydig yn hyn mwy symudol. Mae bwrdd a chadeiriau ar gyfer bwyta, crefft neu weithgareddau bwrdd eraill. Mae amrywiaeth eang o deganau a gweithgareddau trwy’r dydd yn y ddwy ystafell. Mae aelodau’r staff yn gweithio a chynllynio yn ol Fframwaith Birth to Three Matters. Bydd y drefn yn ystyried dewisiadau rhieni ac anghenion unigol pob plentyn. Y gymhareb staffio yma yw 1:3.

altGweithiwr allweddol ystafell y babanod yw Holly Owen. Hi sy’n gyfrifol am yr ystafelloedd ynghyd a thair aelod o staff. Teimlwch yn rhydd I ofyn unrthyw gwestiynau sydd gennych am ystafelloedd y babanod a’r drefn ddyddiol I Holly, neu sut mae pethau’n gweithio. Os hoffech holi am batrwm dydd new ddatblygiad eich plentyn bydd hi bob amser yn hapus I siariad efo chi.

‘R ydym yn medru cynnig y llefrith powdwr canlynol :

  • Cow and gate 1 and 2
  •  Farleys first & second
  •  Hipp organic
  • Milupa Aptamil first & extra
  • Sma gold & white.

 

Gall rhieni I hefyd ddod a jariau o fwyd babi I ni eu twymo neu gall ein cogyddes hylifo’n bwyd ni.

altaltalt