Oriau agor a phrisiau

 

Mae’r feithrinfa ar agor Ddydd Llun hyd Ddydd Gwener o 8:30 am I 5.30 pm bob wythnos, gan eithrio gwyliau banc ac yn ystod cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd pan fyddwn ar gau.

 

Gofal dydd llawn 8.30am – 5.30pm - £31.15

 

Hanner diwrnod 8.30am – 1.00pm neu 1.00pm – 5.30pm - £18.20