Y ty allan

Planting flowers - Meithrinfa Morlo Nursery

Mae gennym ardal chwarae fawr ddiogel y tu allan eto llithren, ty bach twt, beiciau a ffram ddringo efo llawr oddi tani. Mae gennym ardd lysiau I’r plant helpu tyfu a garddio. Mae hefyd ardal dan wair I chwaeae ac ymchwilio I’r byd o’u cwmpas.

 

Bydd aelodau’r staff yn mynd a’r plant allan mor am lag y bydd y tywydd yn caniatau. O dro byddwn yn mynd a’r plant am dro gyda chaniatad ysgrifenedig y rhieni yn ol y pecyn cofrestru

 

alt

altPlaying on the climbing frame - Meithrinfa Morlo Nursery