Aelodau'r staff

 

Mae pob aelod staff wedi’i chymhwyso’n llawn I lefel 2,3 neu 4 mewn gofal plant neu meant yn gweithio tuag at eu cymhwyster.


Angir aelodau’r staff I fynychu cyrsiau hyfforddiant I ychwanegu at eu gwybodath a’u sgiliau mewn gofal plant, amddifffyn plant, cymorth cyntaf a hyfforddiant amrywiol arall.

 

Rheolwraig – Linda Williams


Dirprwy Reolwraig a gweithiwr allweddol 2+ - Sarah Owen


Staff ysafell y Babanod

Gweithiwr alleddol – Holly Owen

Gweinyddes feithrin – Stacey Lloyd

Gweithwyr feithrin – Kara Haynes

Gweithwyr feithrin – Carly Adair (maternity leave)Staff ystafell y plant dros ddwyflwydd oed

Gweithiwr alleddol 3+ - Rachel Hughes (maternity leave)

Gweithwyr feithrin - Denise Roberts

Gweithwyr feithrin – Debbie Jones (maternity leave)

Gweithwyr feithrin – Linda Green 

Gweithwyr feithrin – Sophie Virgo

Gweithwyr feithrin – Lorraine Pearsey


Gweinyddes feithrin dan hyfforddiant  - Imogen Jenkins


Gweithwyr llanw: Gemma owen


Cogyddes – Joan Cottington

Cogyddes wrh gefn – Denise Duggan

Glanhwraig – Alison Dooney

 

Meithrinfa Morlo Nursery - Staff. www.meithrinfamorlonursery.co.uk