alt

Ystafell plant dros ddwyflwydd oed

 

 

Gallwn ofalu am 16 o blant rhwng dwyflwydd a phump oed yn ystafell y plant hyn. Rhennir hi’n 12 ardal wahanol yn ol y cyfnod sylfaen. Bydd aelodau’r staff yn arsylwi, cynllunio, asesu a chofnodi gwithgareddau’n ofalus ynghyd a chynllunio gwithgareddau o gwmpas y siath maes dysgu

 

 

 

  • Datblygiad personol a Chymdeithasol, lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol
  • Datblygiad Corfforol
  • Datblygiad Creadigol
  • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu
  • Datblygu’r Gymraeg
  • Datblygiad Mathemategol
  • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd


Bydd eich plentyn yn cael dewis ym mha un o’r 12 ardal y mae am chwarae. ‘R ydym yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau a gweithgareddau, Yn cynnwys

Ardal tywod                                        Ardal dwr
Ardal celf                                            Ardal chwarae rol
Ardal adeiladu                                  Ardal byd bach
Ardal hydrin                                       Ardal mathemateg                                         
Ardal ymchwilio                                Ardal TGCh
Cornel cartref                                    Cornel llyfrau

Mae tair gweithiwr allweddol yn yr ystafell. Mae gan bob grwp oedran aelod
staff sy’n cynllunio yn ol oed a chyrhaeddiad y plant

Y gweithwyr alleweddol yn yr ystafell hon yw ;

Gweithwyr allweddol 2+yw: Sarah Owen a Nicola Hughes
Gweithwyr allweddol 3+ yw: Rachel Hughes

Cymhareb staffio : 1:4 I blant 2 flwydd oed ac 1:8 ar gyfer plant 3+ oed.

Building with blocks - Meithrinfa Morlo NurseryMaking pizza- Meithrinfa Morlo NurseryGluing flower pictures - Meithrinfa Morlo Nursery